Съобщение до НИКОЛА БОЕВ НИКОЛОВ и ДИМКА МАРИНОВА ЛУКОВА