СЪОБЩЕНИЕ до НИККОМЕРС 01 ЕООД на ЗАПОВЕД №1002-448 от 03.11.2017г.