Съобщение до наследници на Станка Желева Петрова за издаването на Заповед №1002-298 от 26.07.2017г