СЪОБЩЕНИЕ до МАРИЯ ДИМИТРОВА ЛЕЧЕВА, СВЕТЛА ДИМИТРОВА ИВАНОВА, ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА ГЕОРГАКИЕВА, ВАНЯ ВАСИЛЕВА ЕНЧЕВА, МАРИЙКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА и ТОДОРКА НИКОЛОВА ИВАНОВА