Съобщение до МАРИЙКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА, ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ИВАНОВ И КАТАР МЕНИДЖМЪНТ ЕЙДЖЪНСИ ЕООД