Съобщение до МАРИЙКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА и ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ИВАНОВ