СЪОБЩЕНИЕ до МАРИАНА СТОЙЧЕВА ДИМИТРОВА на ЗАПОВЕД №1002-334 от 07.08.2019г.