Съобщение до Кичка Димова Господинова и Веселина Господинова Радева