СЪОБЩЕНИЕ до ИВАН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ и ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА КАРАДЖОВА