СЪОБЩЕНИЕ до ИВАН ЙОРДАНОВ ЖИВКОВ, КАЛОЯН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ, ТАНЯ ИВАНОВА ИВАНОВА и ИВАН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ на Заповед №1002-332 от 07.08.2019г