Съобщение до ИВАН ГЕНЧЕВ КРЕКМАНОВ и ВАЛЕНТИНА ПРОДАНОВА МАРКОВА