СЪОБЩЕНИЕ ДО ИВАЛИН МАРИНОВ ИВАНОВ, ЕГДАНИЕ ХЮСЕИН АДЕМ, ГЮНАЙ ХАККЪ МЕХМЕД, АТАНАС БОРИСОВ ПЕТРОВ, ЕМИЛИЯ МИХАЙЛОВА ОГНЯНОВА, КЕТА ДЕМИРОВА ИСАЕВА, АХМЕД АЛИЕВ ШЮКРИЕВ и КОСТАДИНКА ЕЛЕНОВА ВАСИЛЕВА