СЪОБЩЕНИЕ до ЗОРНИЦА НИКОЛАЕВА АЛЕКСАНДРОВА на Заповед №1002-334 от 07.08.2019г