Съобщение до ДЕЯН РУМЕНОВ ДЯКОВ и МАРТА РУМЕНОВА ДЯКОВА за издаване на Заповед №1002-67 от 27.02.2017г.