Съобщение до Гинка Тодорова Маринова, Хелга Франц Тодорова, Ирена Иванова Тодорова и Бацо Филев Бацов на Заповед №1002-441/23.10.2019г. на Вр. Ид Кмет на Община Девня

Документи: