СЪОБЩЕНИЕ до ГАЛИНА АТАНАСОВА ПАВЛОВА, ЕЛЕОНОРА АТАНАСОВА ЙОВЧЕВА и ГАЛЯ ДИМИТРОВА ХАДЖИЕВА