Съобщение до Величка Василева Станева и Детелина Радева Маринова