СЪОБЩЕНИЕ до АНТОАНЕТА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА и ГИНКА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА

СЪОБЩЕНИЕ   до  АНТОАНЕТА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА и ГИНКА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА