СЪОБЩЕНИЕ до АНКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА, ТОДОР ПЕТРОВ ИНДЖЕВ И ВЕРГИНИЯ НИКОЛОВА ИНДЖЕВА