СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2