Съобщение във връзка с инвестиционно предложение на Община Девня