Съобшение за достъп до информация по Приложение 2 на Ескана Инвест 96 АД