Съгласуване на транспортни схеми, предложени от други общини

Срок: 7 дни

Цена: безплатно

Необходими документи:

Заявление за съгласуване на транспортни схеми предложени от други общини