Съгласуване на идейни инвестиционни проекти/ Свикване на извънреден експертен съвет по устройство на територията /

Необходими документи

  • заявление по образец /УТ №ІІІ-5 /
  • квитанция за платена такса

 

Срок за изпълнение –  10 дни

                     Такса – 200 лв.