Събщение до Росица Димитрова Златева и Снежина Димитрова Златева за пазарна стойност на обезщетение по чл.210 от Закон за устройство на територията.