Събщение до Петър Стоянов Недев за пазарна стойност на обезщетение по чл.210 от Закон за устройство на територията.