Събщение до Петър Панков Петров за пазарна стойност на обезщетение по чл.210 от Закон за устройство на територията.