Събщение до Йордан Иванов Колев за пазарна стойност на обезщетение по чл.210 от Закон за устройство на територията.