Събщение до Женя Николаева Николова и Коста Николов Костов за пазарна стойност на обезщетение по чл.210 от Закон за устройство на територията.