Събщение до Донка Димитрова Атанасова и Люцкан Николов Апостолов за пазарна стойност на обезщетение по чл.210 от Закон за устройство на територията.