Събщение до Димитър Йорданов Димитров за пазарна стойност на обезщетение по чл.210 от Закон за устройство на територията.