Събщение до Васил Димов Василев и Стоян Димов Василев за пазарна стойност на обезщетение по чл.210 от Закон за устройство на територията.