Срокът за регистрация на кладенци в Басейнова дирекция изтича на 27 ноември !

Напомняне: Срокът за регистрация на кладенци в Басейнова дирекция изтича на 27 ноември. Преди тази дата, гражданите, фирмите и собствениците на водовземни съоръжения за подземни води трябва да подадат заявление в Отдел „Екология, чистота, инспекторат“ в Община Девня за издаване на удостоверение. На място трябва да се представят акт за собственост и скица на имота, в който се намира кладенецът. След издаването на удостоверение от Общината, собствениците трябва да подадат заявление и в Басейнова дирекция, като отново приложат акт за собственост на имота и скица. Водовземните съоръжения, които не са регистрирани в този срок не могат да бъдат ползвани. При установяване на незаконни съоръжения за водовземане от подземни води след 27.11.2020 г. същите ще се ликвидират за сметка на собственика им, който носи и наказателна отговорност.