Обява за инвестиционно предложение на Солвей Соди АД