Ромският образователен фонд обявява конкурс за стипендии за студенти от ромски произход

РОМСКИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОНД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД

 

Ежегодно Ромският образователен фонд обявява открит конкурс за стипендии за студенти от ромски произход в 16 държави от Централна и Източна Европа. В България, Ромски Образователен Фонд предоставя академична стипендия на над 250 ромски студенти годишно, които се обучават в бакалавърска, магистърска или докторска програма в акредитирани български университети.

 

За академичната 2018-2019 година конкурсът за стипендии бе обявен на 13 април 2018 г. с краен срок за кандидатстване 15 май 2018 г.

 

Допълнителна информация може да получите на следната интернет страница:

http://www.romaeducationfund.hu/kak-da-kandidatstvate-za-stipendiya