Ромският образователен фонд обявява конкурс за стипендии за студенти от ромски произход

Всяка година Ромският образователен фонд обявява открит конкурс за стипендии за студенти от ромски произход в 16 държави от Централна и Източна Европа. В България, Ромски Образователен Фонд предоставя академична стипендия на над 250 ромски студенти годишно, които се обучават в бакалавърска, магистърска или докторска програма в акредитирани български университети.

За академичната 2017-2018 година конкурсът за стипендии бе обявен на 10 април 2017 г. с краен срок за кандидатстване 11 май 2017 г.

Допълнителна информация може да получите на следната интернет страница:

http://www.romaeducationfund.hu/kak-da-kandidatstvate-za-stipendiya-0