Решение № ВА-35ЕО2017 г. за преценяване необходимостта от ЕО