Решение на ОбС-Девня за 27.08.2019 г. за празничен и неприсъствен ден за територията на Община Девня

С решение на Общински съвет Девня 27 август 2019 година е обявен за празничен и неприсъствен ден на територията на общината.