Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства

Срок: 7 дни

Цена: 10 лв.

Необходими документи: 

Декларация за регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства