Разяснителна кампания за Избори за народно събрание 2021г.

Активно избирателно право

 

Гласуване на избиратели с увреждания