Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива/Свикване на извънреден експертен съвет по устройство на територията /

Необходими документи:

  • заявление по образец /УТ №ІІІ-3/
  • квитанция за платена такса

 

Срок за изпълнение –  10 дни

                      Такса – 200 лв.