Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж/ Свикване на извънреден експертен съвет по устройство на територията /

Необходими документи:

  • заявление по образец / УТ № ІІІ-4 , ІІ-6 /
  • квитанция за платена такса

 

Срок за изпълнение –  10 дни

                      Такса – 200 лв.