Работодателите могат да кандидатстват за финансиране за осигуряване на достъпна среда и квалификация на хора с увреждания

Работодателите могат да кандидатстват за финансиране за осигуряване на достъпна среда и квалификация на хора с увреждания

 

 

                Агенцията по заетостта информира всички работодатели, че с влизане в сила на новия Закон за хората с увреждания и съгласно чл. 44, ал. 1, Министърът на Труда и социалната политика, утвърждава със Заповед Национална програма за заетост на хората с увреждания /НПЗХУ/. Същата се изпълнява от Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ и към дата 12.07.2021 г. Агенцията е обявила конкурс за финансиране на проекти по Национална програма за заетост на хората с увреждания.

Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.

 

                Отпускат се средства по 4 компонента:

 

               1. Изграждане на достъп до работните места на лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лева;

                2. Приспособяване на съществуващи работни места за лицата с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лева;

                3. Оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лева;

                4. Квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – 1 000 лева на лице.

 

                Необходимите документи за кандидатстване, както и самата процедура на конкурса могат да се намерят в интернет страницата на Агенцията за социално подпомагане -  http://[email protected] в рубриката „Проекти/програми“.

                Работодателите, които проявяват интерес могат да се свържат с АХУ за допълнителна информация на тел. 02/931 80 95