ПУП-ПРЗ за ПИ 20482.235.19, 20482.235.7, 20482.235.8, 20482.235.33, 20482.235.34 и 20482.235.35 по КК на гр. Девня

Документи: