Публичен регистър на декларации по ЗПКОНПИ за 2019г. по чл.35, ал.1, т.1 и чл.35, ал.1, т.2

 

ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ

ДАТА НА ПОДАВАНЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ

РЪКОВОДСТВО

 

1

Свилен Янчев Шитов

кмет

12.06.2020 г.

файл декл.

2

Донка Георгиева Йорданова

зам.-кмет

12.06.2020 г.

файл декл.

3

Елка Илиева Драгулева

секретар

21.05.2020 г

файл декл.

ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА

 

4

Симеон Георгиев Георгиев

гл.архитект

13.04.2020 г.

файл декл.

5

Руска Димитрова Василева

Фин. контрольор

30.04.2020 г.

файл декл.

6

Николинка Иванова Караджова

Фин. контрольор

21.04.2020 г.

файл декл.

7

Ивелина Янева Йоргакиева

кметски наместник село Падина

14.05.2020 г

21.05.2020 г.

файл декл.

ОТДЕЛ АИПО

 

8

Петър Петров Петров

Началник отдел

12.05.2020 г.

файл декл.

9

Мария Светославова Петрова

Специалист правни въпроси

22.05.2020 г.

файл декл.

10

Светла Стоянова Борисова

Специалист деловодство

20.05.2020 г..

файл декл.

11

Елена Иванова Христова

гл. специалист ГРАО

09.04.2020 г.

файл декл.

12

Диана Парушева Иванова

Специалист ГРАО

09.04.2020 г.

файл декл.

13

Галин Иванов Господинов

Специалист ИТ

14.04.2020 г.

файл декл.

14

Анка Руменова Стратева

специалист

15.04.2020 г.

файл декл.

15

Станислав Иванов Кръчмаров

Специалист ВО

26.05.2020 г.

файл декл.

16

Миглена Радева Василева

Специалист

27.05.2020 г.

файл декл.

17

Елена Атанасова Трушева

Специалист

30.04.2020 г.

файл декл.

ЗВЕНО ЧЛ. 29 ЗМСМА

 

 18

Росица Велева Димитрова

 Технически сътрудник ОБС Девня

09.04.2020г.

файл декл.

ОТДЕЛ ФСМДТОКХД

 

19

Кънчо Станев Минчев

Началник отдел

05.05.2020 г

05.06.2020 г.

файл декл.

20

Станка Димитрова Лазарова

ст. счетоводител

15.06.2020 г.

файл декл.

21

Марийка Недева Гачева

ст. счетоводител

21.04.2020 г.

файл декл.

при освобождаване

22

Кремена Михайлова Антонова

счетоводител

08.04.2020 г.

файл декл.

23

Яница Иванова Миланова

счетоводител

23.04.2020 г..

файл декл.

24

Мария Иванова Георгиева

счетоводител

08.05.2020 г.

13.05.2020 г.

файл декл.

 

25

Йорданка Недева Цонева

Касиер-счетоводител

09.04.2020 г.

28.04.2020 г.

файл декл.

26

Марияна Пантелеймонова Ганчева

Началник сектор

23.04.2020 г.

10.04.2020 г.

файл декл.

27

Яни Николаев Георгиев

 Главен ексепрт

23.04.2020 г.

файл декл.

28

Наталия Димитрова Дрожжова

специалист

11.05.2020 г.

файл декл.

29

Павлина Лазарова Иванова

специалист

27.04.2020 г.

файл декл.

30

Иванка Великова Георгиева

Инспректор МДТ

23.04.2020 г.

файл декл.

31

Александра Динкова Златева

специалист

08.04.2020 г.

файл декл.

32

Иринка Пейчева Христова

специалист

20.05.2020 г.

29.05.2020 г.

файл декл.

33

Мая Ивайлова Добрева

специалист

09.04.2020 г.

файл декл.

34

Гьонюл Мустафа Салимова

Специалист ИМ

11.05.2020 г.

файл декл.

35

Жанета Тодорова Димитрова

Експерт култура и образование

11.05.2020 г.

файл декл.

СЕКТОР УТ

 

36

Галина Христова Димитрова

Началник сектор

10.04.2020 г.

файл декл.

37

Ивелина Георгиева Василева

главен експерт

10.04.2020 г.

файл декл.

38

Недка Александрова Цонева

Специалист

22.04.2020 г.

09.04.2020 г.

файл декл.

39

Лидия Валентинова Колева

специалист

10.04.2020 г.

файл декл.

40

Анелия Йорданова Димитрова

главен експерт

01.06.2020 г.

файл декл.

Сектор ТС

 

41

Димитрина Димитрова Щерева

експерт

13.04.2020 г.

файл декл.

42

Радка Донкова Бончева

специалист

10.04.2020 г.

файл декл.

43

Севдалина Стоянова Урумова

специалист

08.04.2020 г.

файл декл.

44

Адрияна Иванова Андреева

специалист

13.04.2020 г.

файл декл.

45

Савка Господинова Василева

Специалист

08.06.2020г.

файл декл.

46

Ваня Костова Георгиева

специалист

21.05.2020 г.

файл декл.

СЕКТОР ЕКОЛОГИЯ И ЧИСТОТА; СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ

 

47

Нели Атанасова Павлова

Началник сектор

09.04.2020 г.

10.04.2020 г.

файл декл.

48

Милена Иванова Георгиева

специалист

28.05.2020 г.

файл декл.

49

Николай Стоянов Корназов

гл. експерт-еколог

10.04.2020 г.

файл декл.

50

Ангел Стоилов Йорданов

инспектор

14.05.2020 г.

файл декл.

51

Георги Николов Димитров

специалист

15.05.2020 г..

файл декл.

52

Станимир Митков Радев

Специалист

15.05.2020 г.

файл декл.

53

Женя Желязкова Радева

инспектор

14.05.2020 г.

21.05.2020 г.

файл декл.

СЕКТОР ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

 

54

Радка Недева Димитрова

главен специалист

28.05.2020 г.

файл декл.

ДИРЕКТОРИ

 

55

Иван Пенев Сутев

Директор Музей на мозайките

19.05.2020 г.

файл декл.

56

Снежана Димитрова Дянкова

Директор ДЦПЛУ

02.06.2020 г.

файл декл.

57

Радостина Манолова Георгиева

Директор ДГ Незабравка, филиал Детелина,филиал Здравец

28.04.2020 г.

файл декл.