Публичен регистър на декларации по ЗПКОНПИ

ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ

ОСНОВАНИЕ

ДАТА НА ПОДАВАНЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ

РЪКОВОДСТВО

1

Свилен Янчев Шитов

кмет

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.1

23.04.18г.

15.05.19г.

файл декл. за 2018г.

файл декл. за 2019г.

2

Донка Георгиева Йорданова

зам.-кмет

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.1

23.04.18г.

15.05.19г.

файл декл. за 2018г.

файл декл. за 2019г.

3

Елка Илиева Драгулева

секретар

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

20.04.18г.

22.05.18г.

15.05.19г.

08.05.19г.

файл декл. за 2018г.

 

файл декл. за 2019г.

ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА

 

4

Симеон Георгиев Георгиев

гл.архитект

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.1

 

20.04.18г.

14.05.19г.

файл декл. за 2018г.

файл декл. за 2019г.

5

Итко Сълев Илиев

Служител по сигурността на информацията

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

17.04.18г. 

28.05.18г.

14.05.19г.

15.05.19г.


файл декл. за 2018г.

 

файл декл. за 2019г.

 

6

Руска Димитрова Василева

Фин. контрольор

чл.35, ал.1, т.1,

чл.35, ал.1, т.2

чл.35, ал.1, т.1,

чл.35, ал.1, т.2

23.04.18г.

25.05.18г.

08.05.19г.

14.05.19г.


файл декл. за 2018г.

 

файл декл. за 2019г.

7

Николинка Иванова Караджова

Фин. контрольор

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

16.04.18г.

22.05.18г.

13.05.19г.

13.05.19г.


файл декл. за 2018г.

 

файл декл. за 2019г.

8

Мария Димчева Атанасова

Гл. експерт ЧР

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

17.04.18г.

06.06.18г.

13.05.19г.

13.05.19г.


файл декл. за 2018г.

 

файл декл. за 2019г.

ОТДЕЛ АИПО

 

9

Петър Петров Петров

Началник отдел

чл.35, ал.1, т.1,

чл.35, ал.1, т.2.

чл.35, ал.1, т.1,

чл.35, ал.1, т.2

16.04.18г.

06.06.18г.

14.05.19г.

14.05.19г.


файл декл. за 2018г.

 

файл декл. за 2019г.

10

Мария Светославова Петрова

Специалист правни въпроси

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

16.04.18г.

21.05.18г.

14.05.19г.

13.05.19г.


файл декл. за 2018г.

 

файл декл. за 2019г.

11

Светла Стоянова Борисова

Специалист деловодство

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

17.04.18г.

06.06.18г.

14.05.19г.

09.05.19г.


файл декл. за 2018г.

 

файл декл. за 2019г.

12

Елена Иванова Христова

гл. специалист ГРАО

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

17.04.18г.

06.06.18г.

14.05.19г.

09.05.19г.


файл декл. за 2018г.

 

файл декл. за 2019г.

13

Диана Парушева Иванова

Специалист ГРАО

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

17.04.18г.

06.06.18г.

14.05.19г.

09.05.19г.


файл декл. за 2018г.

 

файл декл. за 2019г.

14

Галин Иванов Господинов

Специалист ИТ

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

20.04.18г.

22.05.18г.

14.05.19г.

09.05.19г.


файл декл. за 2018г.

 

файл декл. за 2019г.

15

Анка Руменова Стратева

специалист

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

16.04.18г.

06.06.18г.

15.05.19г.

15.05.19г.


файл декл. за 2018г.

 

файл декл. за 2019г.

16

Станислав Иванов Кръчмаров

Специалист ВО

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

23.04.18г.

08.06.18г.

09.05.19г.

09.05.19г.


файл декл. за 2018г.

 

файл декл. за 2019г.

 

17

Миглена Радева Василева

Техн. сътрудник

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

20.04.18г.

06.06.18г.
.


файл декл. за 2018г.

 

18

Женя Желязкова Радева

Техн. сътрудник

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

20.04.18г.

07.06.18г.

09.05.19г.

09.05.19г

файл декл. за 2018г.

 

файл декл. за 2019г.

19

Елена Атанасова Трушева

Техн. сътрудник

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

17.04.18г.

01.06.18г.

10.05.19г.

10.05.19г.

файл декл. за 2018г.

 

файл декл. за 2019г

20

Станимир Митков Радев

специалист

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

23.04.18г.

23.05.18г.

10.05.19г.

10.05.19г.

файл декл. за 2018г.

 

файл декл. за 2019г.

21

Панайот Тодоров Павайотов

специалист

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

23.04.18г.

08.06.18г.

15.05.19г.

15.05.19г.

файл декл. за 2018г.

 

файл декл. за 2019г.

ЗВЕНО ЧЛ. 29 ЗМСМА

 22

Росица Велева Димитрова  Технически сътрудник ОБС Девня

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

23.04.18г.

06.06.18г.

10.05.19г.

14.05.19г.

файл декл. за 2018г.

 

файл декл. за 2019г.

ОТДЕЛ ФСМДТОКХД

 

23

Кънчо Станев Минчев

Началник отдел

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

23.04.18г.

06.06.18г.

15.05.19г.

14.05.19г.


файл декл. за 2018г.

 

файл декл. за 2019г

24

Станка Димитрова Лазарова

ст. счетоводител

чл.35, ал.1, т.1

 чл.35, ал.1, т.2

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

23.04.18г.

06.06.18г.

14.05.19г.

14.05.19г.


файл декл. за 2018г.

 

файл декл. за 2019г.

25

Марийка Недева Гачева

ст. счетоводител

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

23.04.18г.

06.06.18г.

14.05.19г.

14.05.19г.


файл декл. за 2018г.

 

файл декл. за 2019г

26

Кремена Михайлова Антонова

счетоводител

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

23.04.18г.

06.06.18г.

14.05.19г.

14.05.19г.


файл декл. за 2018г.

 

файл декл. за 2019г.

27

Яница Иванова Петрова

счетоводител

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

23.04.18г.

06.06.18г.

14.05.19г.

14.05.19г.


файл декл. за 2018г.

 

файл декл. за 2019г.

28

Йорданка Недева Цонева

Касиер-счетоводител

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

23.04.18г.

06.06.18г.

14.05.19г.

08.05.19г.


файл декл. за 2018г.

 

файл декл. за 2019г.

 

29

Кремена Великова Ангелова

Началник сектор

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

16.04.18г.

22.05.18г.

14.05.19г.

08.05.19г.

файл декл. за 2018г.

 

файл декл. за 2019г.

30 Марияна Пантелеймонова Ганчева   Началник сектор

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

15.08.19г.

15.08.19г.

файл декл. за 2019г.

31

Наталия Димитрова Дрожжова

специалист

чл.35, ал.1, т.1

 чл.35, ал.1, т.2

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

17.04.18г.

30.05.18г.

14.05.19г.

14.05.19г.

файл декл. за 2018г.

 

файл декл. за 2019г.

32

Марийка Атанасова Стоянова

специалист

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

17.04.18г.

22.05.18г.

14.05.19г.

08.05.19г.

файл декл. за 2018г.

 

файл декл. за 2019г.

34 Яни Николаев Георгиев  главет ексепрт

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

15.08.2019

15.08.2019

файл декл. за 2019г.

35

Живка Недялкова Недялкова

специалист

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

17.04.18г.

22.05.18г.

14.05.19г.

14.05.19г.

файл декл. за 2018г.

 

файл декл. за 2019г

36

Александра Динкова Златева

специалист

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

18.04.18г.

06.06.18г.

14.05.19г.

14.05.19г.

файл декл. за 2018г.

 

файл декл. за 2019г

37

Иринка Пейчева Христова

специалист

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

18.04.18г.

06.06.18г.

14.05.19г.

14.05.19г.

файл декл. за 2018г.

 

файл декл. за 2019г.

38

Мая Ивайлова Добрева

специалист

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

23.04.18г.

06.06.18г.

14.05.19г.

09.05.19г.

файл декл. за 2018г.

 

файл декл. за 2019г.

39

Гьонюл Мустафа Салимова

Специалист ИМ

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

20.04.18г.

06.06.18г.

14.05.19г.

10.05.19г.

файл декл. за 2018г.

 

файл декл. за 2019г.

40

Краси Иванова Славова

специалист

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

23.04.18г.

06.06.18г.

файл декл. за 2018г.

 

СЕКТОР УТ

 

41

Галина Христова Димитрова

Началник сектор

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

23.04.18г.

21.05.18г.

08.05.19г.

14.05.19г.

файл декл. за 2018г.

 

файл декл. за 2019г.

42

Ивелина Георгиева Василева

главен експерт

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

18.04.18г.

06.06.18г.

14.05.19г.

14.05.19г.

файл декл. за 2018г.

 

файл декл. за 2019г.

43

Ваня Костова Георгиева

специалист

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

16.04.18г.

22.05.18г.

14.05.19г.

15.05.19г.

файл декл. за 2018г.

 

файл декл. за 2019г.

44

Лидия Валентинова Колева

специалист

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

16.04.18г.

 

22.05.18г.

 

файл декл. за 2018г.

 

файл декл. за 2019г

Сектор ТС

45

Димитрина Димитрова Щерева

експерт

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

23.04.18г.

06.06.18г.

09.05.19г.

09.05.19г.

файл декл. за 2018г.

 

файл декл. за 2019г.

46

Радка Донкова Бончева

специалист

чл.35, ал.1, т.1

 чл.35, ал.1, т.2

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

16.04.18г.

06.06.18г.

14.05.19г.

08.05.19г.

файл декл. за 2018г.

 

файл декл. за 2019г.

47

Севдалина Стоянова Урумова

специалист

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

16.04.18г.

06.06.18г.

14.05.19г.

10.05.19г.

файл декл. за 2018г.

 

файл декл. за 2019г.

48

Мирослава Любенова Стоянова

специалист

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

17.04.18г.

21.05.18г.

14.05.19г.

09.05.19г.

файл декл. за 2018г.

 

файл декл. за 2019г.

49 Савка Господинова Василева Специалист

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

14.05.19г.

09.05.19г.

файл декл. за 2019г.

СЕКТОР ЕКОЛОГИЯ И ЧИСТОТА; СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ

 

50

Нели Атанасова Павлова

Началник сектор

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

16.04.18г.

07.06.18г.

14.05.19г.

09.05.19г.

файл декл. за 2018г.

 

файл декл. за 2019г.

51

Милена Иванова Георгиева

специалист

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

16.04.18г.

07.06.18г.

14.05.19г.

14.05.19г.

файл декл. за 2018г.

 

файл декл. за 2019г.

52

Николай Стоянов Корназов

гл. експерт-еколог

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

07.06.18г.

07.06.18г.

14.05.19г.

09.05.19г.

файл декл. за 2018г.

 

файл декл. за 2019г.

53

Ангел Стоилов Йорданов

инспектор

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

16.04.18г.

07.06.18г.

14.05.19г.

14.05.19г.

файл декл. за 2018г.

 

файл декл. за 2019г.

54

Наталия Драганова Георгиева

специалист

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

23.04.18г.

07.06.18г.

файл декл. за 2018г.

 

55 Георги Николов Димитров специалист

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

14.05.19г.

15.05.19г.

файл декл. за 2019г.

ДИРЕКТОРИ

 

56

Иван Пенев Сутев

Директор Музей на мозайките

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

20.04.18г.

07.06.18г.

14.05.19г.

14.05.19г.

файл декл. за 2018г.

 

файл декл. за 2019г.

57

Снежана Димитрова Дянкова

Директор ДЦПЛУ

чл.35, ал.1, т.1

 чл.35, ал.1, т.2

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

23.04.18г.

25.05.18г.

10.05.19г.

10.05.19г

файл декл. за 2018г.

 

файл декл. за 2019г.

58

Лиляна Стефанова Георгиева

Директор ДГ Здравец

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

23.04.18г.

07.06.18г.

15.05.19г.

15.05.19г.

файл декл. за 2018г.

 

файл декл. за 2019г.

59

Радостина Манолова Георгиева

Директор ДГ Незабравка, филиал Детелина

чл.35, ал.1, т.1

 чл.35, ал.1, т.2

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

23.04.18г.

07.06.18г.

09.05.19г.

09.05.19г.

файл декл. за 2018г.

 

файл декл. за 2019г.