Протокол и разпределение на пасища, мери от ДСП за Община Девня