Производство по прекратяване съсобственост между общината и физически или юридически лица

Срок: до 60 дни

Цена: 50 лв.

Необходими документи:

Заявление за производство по прекратяване на съсобственост