ПРОЕКТ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ДЕПО ЗА ФОСФОГИПС