Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

Необходими документи:

  • заявление по образец /УТ №ІІ-2/
  • квитанция за платена такса

 

Срок за изпълнение – 7 дни

 

Такса – 45,00 лв.