Услуга 2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

Необходими документи:

  • заявление по образец /УТ №ІІ-2/
  • квитанция за платена такса
  • Геодезическо заснемане на новоизградения обект  /за издаване на констативен акт за подземни и надземни проводи/;
  • Пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/

 

Срок за изпълнение – 3 дни

 

Такса – 45,00 лв.

 

Заяви услугата онлайн